Zmluva č. 5VS-2/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5VS-2/2009
Dodávateľ:GEOMERKART s.r.o., Veľký Krtíš, Komenského 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Lenartovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 218,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 218,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy