Zmluva č. 5001308/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5001308/2007
Dodávateľ:VAŠA STRAVOVACIA spol. s r.o., Bratislava, Račianske mýto 1/B
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie oposkytovania stravovania pre zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy