Zmluva č. 5 ROEP-6/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5 ROEP-6/2008
Dodávateľ:Geodetické služby s.r.o., Žiar nad Hronom, SNP 71
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Banská Hodruša
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 552,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 552,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy