Zmluva č. 4 ROEP-3/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4 ROEP-3/2008
Dodávateľ:GEODET spol. s r.o., Zvolen, Za hronským mostom 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Čekovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:44 569,56
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:44 569,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy