Zmluva č. 4 ROEP-1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4 ROEP-1/2008
Dodávateľ:G.P.S. ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen, V.P.Tótha 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Dúbravica
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 937,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 937,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy