Zmluva č. 3/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2004
Dodávateľ:BelasaNET s.r.o., Moldava nad Bodvou, Námestie Mieru 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Služby priemyselného čistenia, dodávky čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy