Zmluva č. 3 ROEP-5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3 ROEP-5/2008
Dodávateľ:Igor Láska, súkromná geodetická spoločnosť, Veľký Krtíš, Za parkom 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Kameňany
Zmluvne dohodnutá čiastka:72 524,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:72 524,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy