Zmluva č. 3 ROEP-2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3 ROEP-2/2008
Dodávateľ:GPS spol. s r.o., Stará Ľubovňa, Nám. Sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Kriváň
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 867,56
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 867,56
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy