Zmluva č. 2 ROEP-4/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2 ROEP-4/2008
Dodávateľ:GEOMERKART s.r.o., Veľký Krtíš, Komenského 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Nedelište
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 820,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 820,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy