Zmluva č. 1VS-7/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1VS-7/2009
Dodávateľ:GEOPRIS spol. s r.o., Banská Bystrica, Horná 79
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Vlkanová
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 243,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 243,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy