Zmluva č. 1VS-5/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1VS-5/2009
Dodávateľ:G.P.S. ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen, V.P.Tótha 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Strelníky
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 408,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 408,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy