Zmluva č. 1VS-2/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1VS-2/2009
Dodávateľ:GEOPOZ s.r.o., Banská Bystrica, Rudlovská cesta 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Ľubietová
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 656,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 656,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy