Zmluva č. 19/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:19/2006
Dodávateľ:GEOMERKART s.r.o., Veľký Krtíš, Komenského 3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Pliešovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 666,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 666,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy