Zmluva č. 10 ROEP-1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10 ROEP-1/2008
Dodávateľ:GEOPOZ s.r.o., Banská Bystrica, Rudlovská cesta 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Môlča
Zmluvne dohodnutá čiastka:69 465,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:69 465,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy