Zmluva č. 1 ROEP-5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1 ROEP-5/2008
Dodávateľ:Siman a Jorčík spol. s r.o., Brezno, Židlovo č.3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Michalová
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 729,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 729,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy