Zmluva č. 1 ROEP-4/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1 ROEP-4/2008
Dodávateľ:Ladislav Filip GEOMAP, Čebovce, Vinohradnícka 190/33
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Stará Halič
Zmluvne dohodnutá čiastka:38 836,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:38 836,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy