Zmluva č. 1 ROEP-3/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1 ROEP-3/2008
Dodávateľ:LUSH spol. s r.o., Zvolen, Hlbiny 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Ladzany
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 023,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46 023,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy