Zmluva č. 1 ROEP-2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1 ROEP-2/2008
Dodávateľ:Ing. František Truhan, Zvolen, M. R. Štefánika 2600/3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Počúvadlo
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 039,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 039,08
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava 212, Chlumeckého 2

Prílohy