Zmluva č. 09393-R-4/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09393-R-4/2003
Dodávateľ:ORNTH s.r.o., Banská Bystrica, Trieda SNP 82
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Telgárt
Zmluvne dohodnutá čiastka:83 682,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:83 682,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy