Zmluva č. 09393-R-3/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09393-R-3/2003
Dodávateľ:Siman a Jorčík spol. s r.o., Brezno, Židlovo č.3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Nemecká
Zmluvne dohodnutá čiastka:114 359,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:114 359,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy