Zmluva č. 09393-R-1/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09393-R-1/2003
Dodávateľ:Ing. František Truhan, Zvolen, M. R. Štefánika 2600/3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Jarabá
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 281,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 281,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy