Zmluva č. 09392-R-2/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09392-R-2/2003
Dodávateľ:Ing. Šrámka - Meračská kancelária, Zvolen, Študentská 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Slatinské Lazy
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 467,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 467,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy