Zmluva č. 09387-R-6/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09387-R-6/2003
Dodávateľ:Ing. František Truhan, Zvolen, M. R. Štefánika 2600/3
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Zelené
Zmluvne dohodnutá čiastka:40 945,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:40 945,03
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy