Zmluva č. 09387-R-4/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09387-R-4/2003
Dodávateľ:Mišík geodetická kancelária s.r.o., Lučenec, Námestie republiky 26
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Veľká nad Ipľom
Zmluvne dohodnutá čiastka:59 002,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:59 002,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1

Prílohy