Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
325072007 IRES R+M s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "rekonštrukcia budovy ŠfK" -87 731 0 Štátna filharmónia Košice 09.04.2008 30.08.2008
PSBTV-117/2008 Plynmont-komp, s.r.o., Mierová 142, Strážske dodatok č.1-Zabezpečenie NTL kotolní na zemný plyn a tuhé palivá v pôsobnosti PSB Trebišov- zníženie ceny -31 000 0 PSB Trebišov Ing. Jozef Sieklik 01.12.2008 31.12.2008
4 - V-06/2007 IRES R+M s.r.o., Košice dodatok č. 4 k ZoD na spracovanie PD akcie Martin, Sučany - bariérová strelnica -20 621 0 SEMaI 08.04.2009 30.09.2009
034/2007/2007 Margita Adamíková-UNIPAP nákup kancel. papiera -17 999 17 153 KRPZ-TN 14.03.2010 predpokl.suma VS
PSBTV-38/2008 Vojtech Hutka - VOMAX, Lipová 3708/6, Trebišov dodatok č.1-Upratovanie vonkajších priestorov - zimná údržba-zníženie ceny -16 235 0 PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa 28.04.2008 31.12.2008
PSBTV-34/2008 Služby-servis spol. s.r.o., Fr. Hečku 1/1872, Michalovce dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov v posádke Trebišov- zníženie ceny -11 361 0 PSB Trebišov Ing. Jozef Polačko 14.04.2008 30.09.2008
PSBTV-122/2008 VOMAX , s.r.o. Lipová 3708/6, Trebišov dodatok č.2Upratovanie vonkajších priestorov - zimná údržba-zníženie ceny -8 298 0 PSB Trebišov Mgr. Lenka Hatráková 19.11.2008 31.12.2008
10 - KaVSÚ-1-635/2007 REKON,s.r.o., Žilina dodatok č. 10 k ZoD na realizáciu akcie Sliač - rekonštrukcia požiarnej stanice -3 103 0 SEMaI 23.04.2009 30.04.2009
2 - 321/2006 GIRA-B.G.H. spol. s r. o., Giraltovce dodatok č. 2 k ZoD na realizáciu akcie Prešov - meteorologické zabezpečenie -2 216 0 SAMaV Košice 17.10.2006 17.11.2006
015/2006/2006 EZOP Slovakia s r.o. Nákup a montáž výd.stojana PHM -1 896 0 KRPZ-TN 31.08.2006
9/2009 ECOPRESS a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci -1 832 0 SARIO, Bratislava 02.02.2009 31.12.2009
PSBTV-18-115/2007 Plynmont-komp, spol. s.r.o., Mierová 142, Strážske dodatok č.1-Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39 - kasárne Trebišov- (zmena rozsahu prác a zníženie ceny) -1 081 0 PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa 07.12.2007 12.12.2007
č.030394/2007 Safety Kllen Slovakia s r.o. Výmena náplne a servisu čist.zariadenia 341 -687 0 KRPZ-TN 04.09.2009
PSB BA-14-64/2009 SPP a.s. KZ - o dodávke plynu č. 9103474971 -225 0 PSB Bratislava, Ing. Kukumberg 18.02.2008
PSBTV-18-12/2007 RADEN, s.r.o. Košice dodatok č.1-Zabezpečenie obsluhy nízkotlakých-teplovodných kotolní-ZoPS( zmena obchodného názvu a ceny - zníženie) -182 0 PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa 01.04.2007 30.06.2007
1 - 1/2008-16-06 Vojenský projektový ústav s. r. o., Bratislava dodatok č. 1 k ZoD na spracovanie PD akcie Bratislava, Vajnory - reko veliteľskej budovy -0 0 SEMaI 08.01.2009 prechod na €
10/2005 Juraj Kožej, Prešov, Prostějovská 79 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 01.01.2006 31.12.2006
13/2008 MOTOCENTRUM , Prešov, Bottova 3 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3 21.02.2008 31.12.2008
1/2009 Štefan Vaňo, Prešov, 17. novembra 3739/92 Zmluva o poskytovaní služieb autoumyvárne uzavretá v zmysle § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka 0 0 Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11 08.01.2009 31.12.2009
515/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 10/2010 - dodávka kancelárskeho papiera 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
516/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 11/2010 - dodávka čistiacich a hygienických potrieb a doplnkov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
517/2010 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová dohoda č. VZ 09/2010 - dodávka kancelárskych potrieb 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.02.2010 31.12.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA
48/2007 PORSCHE Slovakia spol. s.r.o., Bratislava, Vajnorská 160 Dodanie automobilov VW Passat 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2007 DOBA PLATNOSTI ZMLUVY NIE JE UVEDENÁ
59/2007 UTAX Slovakia s.r.o. , Bratislava, Gajova ul. 4 Doprava a vyloženie náplní do rozmnožovacích strojov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2008 31.12.2009 SUMY UVEDENÉ V ZMLUVE
13/2008 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. , Bratislava, Plynárenska 6 Rámcová zmluva na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
21/2007 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Rámcová dohoda o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.03.2007
39/2007 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Bratislava, Sabinovská 6 Predanie, dodanie motorových vozidiel ŠKODA 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.11.2007 31.12.2007
40/2007 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Bratislava, Sabinovská 6 Predanie, dodanie motorových vozidiel Škoda 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.11.2007 31.12.2007
431/2009 Univerzita Mateja Bela - Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., š.z., Banská Bystrica, Národná 12 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.08.2009
43/2007 TRONET a.s. , Bratislava 25, Plynárenská 5 Dodávka a srevis výpočtovej techniky 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.12.2007 31.12.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>