Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
181/510/2010 ŽU v Žiline Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-6 Eurokód 3: Všeobecné pravidlá- Pevnosť a stabilita škrupinových konštrukcií 3 100 3 100 MVRR SR 30.11.2010
204/510/2010 ŽU v Žiline Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-4 Eurokód 3: Všeobecné pravidlá- Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele 1 100 1 100 MVRR SR 30.11.2010
252/510/2007 ŽU v Žiline Rozborová štúdia na vypracovanie NA k STN EN 1991-1-7: Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií, časť 1-7: Všeobecné zaťaženia - Mimoriadne zaťaženia od nárazu a výbuchov. 3 817 0 MVRR SR 31.12.2007
408/510/2006 ŽU v Žiline Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1991-2: Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií, časť 2: Zaťaženie mostov dopravou 7 469 0 MVRR SR 31.12.2006
459/510/2008 ŽU v Žiline Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1994-2: Eurokód 4: Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií, časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty. 2 556 0 MVRR SR 31.12.2008
12004/2004 ŽT a.s., Žilina Nájom KI ZA 10 755 0 ŠEI, Trenčín 01.04.2004
40312 ŽSR, Žilina Nakládka a prevoz kontajnera 51 0 30.08.2010 03.09.2010
67/2008 ŽSR, Závod služieb železníc, Bajkalská 41, Bratislava Ubytovanie vlakových čiat v TB v Čiernej nad Tisou 9 0 ZSSK 03.12.2008 31.12.2009
40847 ŽSR, RR ÚŽI Žilina, Žilina Vykonanie revíznej prehliadky káblov 45 0 23.09.2010 31.10.2010
69/2006 ŽSR, OR Trnava Zmluvný predaj CD zamestnancami ŽSR OR Trnava 247 0 ZSSK 06.07.2006 31.12.2008
70/2006 ŽSR, OR Trnava Poskytovanie služieb zamestnancami ŽSR OR Trnava... 14 0 ZSSK 06.07.2006 31.12.2008
1/SLA/2009 ŽSR, Klemensova 8, Bratislava Service Level Agreement (Dohoda o úrovni poskytovaných služieb) 893 402 ZSSK 31.12.2010 zníženie rozsahu služieb a aliqoutné zníženie platieb
1942/2005 ŽSR, Klemensova 8, Bratislava Rámcová zmluva na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb (do 1.8.2011) 6 0 ZSSK 31.07.2011
ŽT-1942/2005 ŽSR, Klemensova 8, Bratislava Rámcová zmluva na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb (do 1.8.2011) 7 392 825 0 ZSSK 23.12.2005 31.07.2011
42/2008 ŽSR, Bratislava Ubytovacie služby pre vlakový personál a rušňovodičov v Trenčianskej Teplej 46 0 ZSSK 07.07.2008 31.12.2010
74/2008 ŽSR, Bratislava Poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou a obsluhou autorampy v žst. Poprad Tatry 25 0 ZSSK 19.03.2009 11.12.2010
15/09/UBY ŽSR, Bratislava Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb v TB Čierna nad Tisou 16 0 ZSSK 16.12.2009 31.12.2010
1/2010/URD ŽSR, Bratislava Ubytovanie vlakových čiat v zariadeniach ŽSR 50 0 ZSSK 27.11.2009 31.12.2010
64/2009 ŽSR, Bratislava Zmluvný predaj CD zamestnancami ŽSR 455 0 ZSSK 07.01.2010 11.12.2010
64/2008 ŽSR, Bratislava Zmluvný predaj CD zamestnancami ŽSR 454 0 ZSSK 01.07.2006 30.06.2008
910000T03001/09 ŽSR Bratislava Zmluva o dodávke elektriny 3 kV 19 0 ZSSK 15.06.2009 31.12.2010
911000T01501/09 ŽSR Bratislava Zmluva o dodávke elektriny 1.5 kV 582 0 ZSSK 15.06.2009 31.12.2010
912000T25001/09 ŽSR Bratislava Zmluva o dodávke elektriny 25 kV 20 0 ZSSK 15.06.2009 31.12.2010
913000T00601/09 ŽSR Bratislava Zmluva o dodávke elektriny 0,6 kV 14 0 ZSSK 15.06.2009 31.12.2010
17/2010 ŽSR Bratislava Odborné vzdelávanie zamestnancov 1 0 ZSSK 24.06.2010 31.12.2011
78/PT/2009 ŽSR Bratislava Poskytovanie služieb protipožiarnej prevencie 119 0 ZSSK 15.02.2010 31.12.2011
20/2010 ŽSR Bratislava Používanie infraštruktúry ŽSR / Zmluva o prístupe na dopravnú cestu 280 0 ZSSK 21.12.2009
35886 ŽSR Bratislava Čistenie a mazanie výhybiek 1 0 ZSSK 26.01.2010 31.12.2010
35925 ŽSR Bratislava Oprava vonkajšieho osvetlenia 6 0 ZSSK 28.01.2010 31.12.2010
137/2007 ŽSR Bratislava Poskytovanie služieb protipožiarnej prevencie 94 0 ZSSK 07.03.2008 31.12.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>