Zmluva č. 7/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2008
Dodávateľ:Ladislav Róka , Ivánka pri Dunaji, Pekná
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie stavebných úprav a opráv.
Zmluvne dohodnutá čiastka:150 972,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:150 972,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 4 548 190,33.

Prílohy