Zmluva č. 57/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:57/2007
Dodávateľ:Ladislav Róka , Ivánka pri Dunaji, Pekná
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebné úpravy a opravy priestorov v objekte ObÚ Senec pre novú prevádzku SK Senec.
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 945,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 945,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 872 000,00.

Prílohy