Zmluva č. 4/ROEP/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/ROEP/2007
Dodávateľ:GeoScan, s.r.o., Bratislava, Bardošová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Modra.
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 903,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 903,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČENÉ 23.1.2008. PREPOČET Z SKK 690 000,00.

Prílohy