Zmluva č. 47/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:47/2010
Dodávateľ:Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt, Bratislava, Pifflova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PD stavby Katastrálneho úradu v Bratislave.
Zmluvne dohodnutá čiastka:71 043,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 043,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:56 834,40
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy