Zmluva č. 45/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:45/2007
Dodávateľ:Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt, Bratislava, Pifflova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie PD stavebných úprav v objekte ObÚ Senec pre novú prevádzku SK Senec.
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 265,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 265,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 249 000,00.

Prílohy