Zmluva č. 3/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/ROEP/2008
Dodávateľ:GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica, Medený Hámor
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Hrubé Lúky.
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy