Zmluva č. 3/ROEP/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/ROEP/2007
Dodávateľ:GeoScan, s.r.o., Bratislava, Bardošová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Vysoká pri Morave.
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 123,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 123,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČENÉ 23.1.2008. PREPOČET Z SKK 907 500,00.

Prílohy