Zmluva č. 2/ROEP/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/ROEP/2007
Dodávateľ:GEOKA, s.r.o., Bratislava, Fedinova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Kráľová pri Senci
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 680,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 680,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 105,33
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 713 405,00.

Prílohy