Zmluva č. 21/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2008
Dodávateľ:Ing. Vladimír Kapitán - Proka Projekt, Bratislava, Pifflova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PD stavebných úprav v priestoroch objekte ObÚ Senec - pravý trakt objektu pre prevádzku SK Senec.
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 369,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 369,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:PREPOČET Z SKK 222 000,00.

Prílohy