Zmluva č. 1/ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/ROEP/2008
Dodávateľ:GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica, Medený Hámor
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Trnávka.
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 308,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 308,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČENÉ 10.3.2009. PREPOČET Z SKK 641945,50.

Prílohy