Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
613/2010 Ing. Ján Šidlovský , Nižné Ružbachy, Nižné Ružbachy 181 Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadanie na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie činnosti Sprostredkovateľa pre oblasť zamerania Rozvoj súkromného sektora a podpora vývoz 1 144 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.06.2010 KONIEC PLATNOSTI - KONIEC HODNOTIACEHO PROCESU
46/2003 Ing. Július Pervan, Banská Bystrica, Mičianska cesta 36 Kúpna zmluva 2 755 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.11.2003 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ
576/2009 Ing. Ladislav Bača CSc. Projektová stavebná kancelária, Bratislava, Dudvažská 29 Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie 1 341 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.04.2010 BEZ DPH
1055/2010 Ing. Ladislav Bača CSc. Projektová stavebná kancelária, Bratislava, Dudvažská 29 Dohoda o skončení zmluvy o dielo - Rekonštrukcia parkovacich miest na Spojnej ul. 3 835 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.03.2010 11.03.2010
138/2008 Ing. Mária Andrejčáková, Bratislava, Jégeho 17 Zmluva na poskytnutie činností v oblasti podpory a rozvoja športu 398 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.05.2008 31.12.2008
624/2009 Ing. Mária Andrejčáková, Bratislava, Jégeho 17 Zmluva o zabezpečení činností 420 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.03.2009 31.12.2009
625/2009 Ing. Mária Andrejčáková, Bratislava, Jégeho 17 Zmluva o zabezpečení činností 420 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 30.06.2010
622/2009 Ing. Marian Reiff, Bratislava, Lachova 9 Zabezpečenie pre odberatela odborné činnosti pri implementácii finančných prostriedkov ES 996 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.02.2009 31.12.2009 SUMA ZA MESIAC
99/2006 Ing. Marian Reiff, Bratislava, Lachova 9 Finančné riadenie projektov iniciatívy ES EQUAL 10 293 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2007 31.10.2007
388/2010 Ing. Marián Zajac, Vyšná Myšľa, Pri kríži 271 Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.06.2010 KONIEC ZMLUVY - DOBA TRVANIA HODNOTENIA, SUMA PODLA CENNÍKU
95/2007 Ing. Martina Sádovská , Kmeťovo, Kmeťovo 124 Analytická štúdia užívanie marihuany 1 162 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.02.2007 30.06.2007
602/2009 Ing. Peter Turian - Ermont, Bratislava, Š. Králika 10 Zmluva o dielo - dodanie a namontovanie elektromontážneho materiálu pre stavbu "Zálohovaná napájacia sieť", Nám. slobody 1, BA 47 004 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.09.2009 16.11.2009 BEZ DPH
24/2006 Ing. Vladislav Grešo - STRECHY VG, Bratislava, Vinohradnícka 3 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy hospodárskej časti ÚZ Bôrik 32 745 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.11.2006 KONIEC PLATNOSTI NEUVEDENÝ
30/2006 Ing. Vladislav Grešo - STRECHY VG, Bratislava, Vinohradnícka 3 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy kuchynského bloku hotel Bôrik 39 658 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.10.2006 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
51/2001 Ing.arch. Severín Kliský - autorizovaný architekt, Bratislava, Ul. 29. augusta 30 Zmluva o dielo 9 626 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.02.2001 26.03.2011
4/2001 Ing.arch.Juraj Mojžiš, Bratislava, Dostojevského rad 5 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia pre úpravy ubytovacieho zariadenia 14 818 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.01.2001 04.07.2003 DOBA PLATNOSTI JE 18 MESIACOV
57/2003 Ing.arch.Juraj Mojžiš, Bratislava, Dostojevského rad 5 Zmluva o dielo 6 083 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.05.2003 25.06.2003
78/2000 Ing.Ján Sorkovský, Bratislava 5, Starhradská 16 Zmluva o výpožičke motorového vozidla 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.08.2000 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA URČITÁ
20/2000 Ing.Jozef Soukup - zamestnanec ÚV SR, Bratislava 2, Rastislavova 6 Zmluva o výpožičke motorového vozidla na pracovné účely 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.08.2000 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA URČITÁ
45/2003 Ing.Július Pervan, Banská Bystrica , Mičianska cesta 36 Kúpna zmluva 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.11.2003 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ