Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
29/2003 Európska komisia Brusel, prostredníctvom Ministerstvo financií SR, útvar Centrálna fin.a kontraktačn, Bratislava, Radlinského 32 Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 38 791 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.10.2003 08.10.2003
68/2003 Európska komisia Brusel, prostredníctvom Ministerstvo financií SR, útvar Centrálna fin.a kontraktačn, Bratislava, Radlinského 32 Zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.10.2003 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ, bezodplatný prevod
69/2003 Európska komisia Brusel, prostredníctvom Ministerstvo financií SR, útvar Centrálna fin.a kontraktačn, Bratislava, Radlinského 32 Zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.10.2003 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ, bezodplatná zmluva
422/2009 Európske monitorovacie stredisko pre drogy a drogové záležitosti, Lisabon Dohoda o grante 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
20/2007 Európsky úrad pre boj proti podvodom , Brusel, rue Joseph II, 30 Dohoda o spolupráci pre boj proti podvodom 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
21/2002 Extrém Netri - Zaťko s.r.o., Bratislava, Magurská 3 Náter strechy - účelové zariadenie ÚVSR Ždiar 16 132 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 02.07.2002 KONIEC PLATNOSTI NEUVEDENÝ
80/2002 FAB Slovakia s.r.o., Nová Baňa, Železničný rad 30 Zmluva o dielo 3 068 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.09.2002 24.10.2002 DÁTUM PLATNOSTI ZMLUVY-4 TÝŽDNE
71/2002 Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity, Púchov, T.Vansovej 1054/45 Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.02.2002 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ
58/2002 Finskka s.r.o., Trenčín, Štefánikova 120 Zmluva o dielo 3 476 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.03.2002 30.04.2002
59/2002 Finskka s.r.o., Trenčín, Štefánikova 120 Zmluva o dileo 3 024 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.03.2002 25.03.2002
55/2006 Galimpex-S, s.r.o. , Bratislava, Vápenka 1 Kúpna zmluva na nákladné motorové vozidlo 39 169 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.07.2006 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
4/2005 Generálna prokuratúra, Bratislava, Štúrová 2 Dohoda o spolupráci medzi ÚVSR - Centrálnym kontaktným útvarom OLAF pre SR a Generálnou prokuratúrou SR zastúpenou generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.06.2005 31.12.2005
53/2000 Geokonzult, a.s., Košice, Magnezitárska 7 Zmluva o dielo 3 286 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.05.2000 30.06.2011
37/2000 Gesys, s.r.o., Bratislava, Mokrohájska 6 Zmluva o zamestnaneckom stravovaní 1 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.11.2000 31.12.2000
58/2008 GFK Slovakia , Bratislava, Štefanikova 47 Zmluva o uskutočnení kvalitatívneho výskumu postojov obyvatelov k informatizácii spoločnosti 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
184/2010 Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Zmluva k Rámcovej dohode na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky, zo dňa 28.5.2009 8 819 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.04.2010 15.04.2010
423/2009 Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Rámcová dohoda na zabezpečenie konferencií, osláv a seminárov pre potreby UVSR 865 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.05.2009 28.05.2010
615/2009 Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Zmluva č. 3/2009 k rámcovej dohode na zabezpečenie konferencií a osláv 59 153 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.07.2009 18.07.2009
616/2009 Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Zmluva č. 4/2009 k rámcovej dohode na zabezpečenie konferencií a osláv 33 991 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.09.2009 24.09.2009
617/2009 Globe production s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Zmluva č. 5/2009 k rámcovej dohode na zabezpečenie konferencií a osláv 56 642 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 02.10.2009 04.11.2009
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>