Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
543/2009 E d´system Slovakia, s.r.o. , Bratislava, Stará Vajnorská 21 Zmluva o poskytnutí služieb - o obchodných vzťahoch 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.02.2009 CENA NIE JE UVEDENÁ
535/2009 E.F.C.O.T. s.r.o., Nitra, Murgašova 4 Zmluva o poskytnutí služieb spojených s prevádzkou a podporou Všeobecného podania pre povinné osoby do konca roku 2009 29 400 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 24.06.2009 31.12.2009 CENA BEZ DPH
1/2006 E.M.I. Projekt, Nitra, Piaristická 1 Zmluva o poskytnutí služieb - ochrana životného prostredia a TUR 119 328 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.01.2009 24.01.2009
65/2006 ECOLAB s.r.o. , Bratislava, Čajakova 18 Nájomná zmluva na dávkovač TOPMATER R15, N20 3 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.01.2006 SUMA UVEDENÁ ZA ROK, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
581/2009 Ecorec Slovensko, s.r.o. , Pezinok, Glejova 15 Zmluva o dielo - zneškodnenie odpadov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.02.2009 SUMA V CENNÍKU, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
537/2009 EF PARTNER, Košice, Čermelská 3 Predmetom zmluvy je zaistiť pre objednávateľa umiestnenie reklamných bannerov na internetových stránkach siete POINT Network 29 520 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 22.06.2009 15.12.2009 CENA BEZ DPH
529/2009 EKOSPOL M&L, s.r.o. , Bratislava, Sartorisova 11 Zmluva o spracovaní ekonomickej agendy na dobu neurčitú 22 689 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 12.01.2009 CENA BEZ DPH
568/2009 EKOSTAV - ROVINKA, Rovinka, Sadová 206 Zmluva o dielo - rekonštrukcia spojovacej chodby objektu SZ s názvom " Obnova spojovacej chodby SZ UVSR" 298 733 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.04.2009 BEZ DPH
83/2006 Emil Tvarožek , Jelenec 300 Zmluva o dielo - Oprava a maľby vnútorných omietok ÚZ Banská Bystrica 14 605 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.03.2006 29.03.2006 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÁ
85/2006 ENZO - VERONIKA - VES a.s., Dežerice 342 Zmluva o odbere odpadu - žiarivky, neónky, opotrebované oleje, znečistené obaly a handry, olejové filtre, brzdové kvapaliny atď 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.04.2006 SUMA ZA TONU
421/2009 Ernst and Young, Bratislava, Hodžovo námestie 1/A Zmluva o uskutočnení analýzy postupov vzdelávania zamestnancov ver. sektora IKT 25 100 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.11.2009 KONIEC PLATNOSTI - 21 DNÍ
43/2006 ESC, Sološnica 113 Zmluva o dielo - výmena istacich prvkov a prístrojov v rozvádzačoch nezálohovanej, silnoprúdovej siete NN 2 408 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.05.2006 KONIEC PLATOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
65/2000 Eset s.r.o., Bratislava, Ondavská 3 Kúpna zmluva 1 839 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.06.2000 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ
33/2006 ET Slovakia s.r.o. , Bratislava, Jasovská 39 Kúpno-predajná zmluva na automobil AVIA A31 1 032 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.08.2006 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
73/2007 ETechnologies, a.s., Žilina, Jána Reka 13 Poskytnutie reklamného priestoru 22 439 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.02.2007 31.12.2007
37/2007 EURO - BUILDING, a.s., Bratislava, Družstevná 2 Obnova fasády a výmena drevených okenných výpní Úradu vlády SR 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.11.2007 DÁTUM ÚČINNOSTI A PLATNOSTI NIE JE UVEDENÝ
74/2007 EURO VKM, s.r.o., Bratislava, Nám.M.Benku 12 Zmluva o poskytnutí prekladatelských a tlmočníckych služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.06.2007 20.06.2008 SUMA - CENNÍK
8/2008 EURO VKM, s.r.o., Bratislava, Nám.M.Benku 12 Zmluva o poskytnutí priebežnej a operatívnej prekladateľskej a tlmočnickej služby (preklady z cudzích jazykov) 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 09.09.2008 08.09.2009 SUMA - PODĽA CENNÍKA
42/2000 Europa C&C spol.s.r.o., Bratislava, Bajkalská 25 Kúpna zmluva 15 379 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.02.2000 14.02.2000
28/2003 Európska komisia Brusel, prostredníctvom Ministerstvo financií SR, útvar Centrálna fin.a kontraktačn, Bratislava, Radlinského 32 Zmluva uzavtvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 15 551 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.10.2003 08.10.2003