Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
11/2005 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Poskytnutie služieb v oblasti technického zabezpečenia tlačových konferencií, ozvučení a tlmočení 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.01.2005 31.12.2005 SUMA V CENNÍKU
1/2000 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Zabezpečenie komplexných služieb - kongresy, konferencie, semináre, atď. Ide o služby spojené s ozvučením priestorov, simultárnym tlmočením, audio a video záznamy 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.04.2000 31.12.2000 SUMA NEUVEDENÁ
408/2009 Continental Film, Bratislava, Ševčenkova 19 Zmluva na realizáciu podujatia 7x7 16 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.03.2009 06.06.2009
43/2008 Continental Film, Bratislava, Ševčenkova 19 Príprava festivalu 7x7 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
17/2010 Continental Film, Bratislava, Ševčenkova 19 Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Festival 7x7" 16 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.03.2010 06.06.2010
45/2008 Cross CZECH, Praha, Václavské námestí 808/66 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národných infraštruktúry 497 892 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.09.2008 18.09.2009
18/2007 Česká tisková kancelář, Praha 1, Opletalova 5/7 Licenčná zmluva S1.005.06 - k výkonu práva využívať obsah databáz ČTK 2 705 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.02.2007 31.01.2008
47/2008 Česká tisková kancelář, Praha 1, Opletalova 5/7 Licenčná zmluva S1.005.08 - k výkonu práva využívať obsah databáz ČTK 225 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.02.2008 31.01.2009
48/2008 Česká tisková kancelář, Praha 1, Opletalova 5/7 Licenčná zmluva S1.005.07 - k výkonu práva využívať obsah databáz ČTK 225 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.02.2008 31.01.2009 ZA MESIAC
53/2006 DACH-ING s.r.o., Bratislava, Škultétyho 18 Zmluva o dielo - Hydroizolácia terasy ÚZ Kaštiel Rusovce 746 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 02.08.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÁ
45/2006 DATACENTRUM, Bratislava, Cintorínska 5 Zmluva o výpožičke hnutelného majetku štátu - čítačky čipových kariet DataKey 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.06.2006 SUMA ANI KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÁ
42/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/B Zabezpečenie a rozšírenie vytvoreného diela - softvérového produktu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.12.2007 DOBA PLATNOSTI ZMLUVY NIE JE UVEDENÁ
11/2006 DATALOCK a.s., Bratislava, Bárdošova 2 Licenčná zmluva - aplikačné programové vybavenie hotelových a reštauračných systémov 6 584 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.12.2006 ZMLUVA JE NA DOBU NEURČITÚ
420/2009 Dexia banka Slovensko, a.s., Žilina, Hodžova 11 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení - Viacúčelové zariadenia 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
515/2009 DIMENZIE s.r.o. , Košice-Sever, Česká 491/11 Interview v časopise DIMENZIE o slovákoch žijúcich v zahraničí 3 000 0 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava 15, Radlinského 13 21.12.2009 UKONČENÁ ZMLUVA
55/2002 DOBCAR - Moto bazár, Košice, Ondavská ulica Sprostredkovateľská zmluva 996 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.04.2002 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ
1073/2009 Doc. JUDr. Jozef Sobihard, Csc. , Bratislava, Kuklovská 7 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 3 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.01.2009 31.12.2009
1077/2009 Doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. , Bratislava, Narcisová 50 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri zasadnutí legislatívnej rady vlády SR a podielanie sa na tvorbe návrhov zákonov atď 2 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.01.2009 31.12.2009
596/2009 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava, Karadžičova 8 Doručovanie dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie zasielané zdravotnej poisťovni 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.02.2009 SUMA NEUVEDENÁ
23/2006 DS TECH, s.r.o, Nové Mesto nad Váhom, Sadová 8 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vzduchotechniky a zdroja chladu SZ ÚVSR, Nám. slobody 1 15 833 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.11.2006 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ