Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
72/2007 CENTRAL EUROPEAN ADVERTISING, spol. s.r.o, Bratislava, Kutlíková 17 Inštalácia plagátov formátu A3 31 858 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.10.2007 22.10.2007
35/2008 Centrum pre liečbu drogových záležitostí, Bratislava, Hraničná 2 Zmluva o poskytnutí služby týkajúcej sa sledovania niektorých klúčových indikátorov používania psychotropných látok 16 531 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.12.2008 31.12.2008
45/2001 Colné riaditeľstvo SR, Bratislava, Mierová 23 Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 DÁTUMY- NEUVEDENÉ, BEZODPLATNÝ PREVOD
14/2002 Compaq Computer Slovakia s.r.o. , Bratislava, Miletičova 23, P.O.BOX 29 Čiastková zmluva č. 4 - Dodávka produktov a služieb 371 196 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 ÚČINNOST A PLATNOSŤ NEUVEDENÁ
22/2002 Compaq Computer Slovakia s.r.o. , Bratislava, Miletičova 23, P.O.BOX 29 Čiastková zmluva č. 3 1 777 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.06.2002
18/2001 Compaq Computer Slovakia s.r.o. , Bratislava, Miletičova 23, P.O.BOX 29 Rámcová kúpna zmluva - dodávka výpočtovej techniky 12 190 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.10.2001 31.12.2004
27/2001 Compaq Computer Slovakia s.r.o. , Bratislava, Miletičova 23, P.O.BOX 29 Čiastková zmluva č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 8.10.2001 125 612 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.10.2001 31.10.2004 DÁTUM PLATNOSTI 20 PRACOVNÝCH DNÍ
28/2001 Compaq Computer Slovakia s.r.o. , Bratislava, Miletičova 23, P.O.BOX 29 Čiastková zmluva č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 8.10.2001 87 750 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.11.2001 21.11.2004 DÁTUM PLATNOST 20 PRACOVNÝCH DNÍ
51/2002 Compaq Computer Slovakia s.r.o. , Bratislava, Miletičova 23, P.O.BOX 29 Čiastková zmluva 177 710 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.06.2002 DÁTUM PLATNOSTI - 20 PRACOVNÝCH DNÍ, suma za celú dodávku
74/2000 COMPRES software s.r.o., Banská Bystrica, Horná 21 Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv 3 446 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.09.2000 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ
2/2002 Compris software s. r. o, Banská Bystrica, Horná 21 Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 041/2002 2 823 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.04.2002 NA DOBU NEURČITÚ
57/2002 Compris software s. r. o, Banská Bystrica, Horná 21 Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv 2 886 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 02.04.2002 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ
27/2007 COMPUTRAINING, Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa Zmluva o poskytnutí služieb - zabezpečenie kurzov profesijného vzdelávania na získanie certifikátu ECDL pre 200 zamestnancov 54 597 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.04.2007 30.06.2008
42/2003 COMTES s.r.o., Liptovský Hrádok, Hradná 338 Zmluva o zabezpečení pozáručného servisu na Informačný systém a Visual ACA Designer 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2003 DÁTUM PLATNOSTI - NEUVEDENÝ
89/2006 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Zmluva o dielo - dodávka digitálneho konferenčného telefónneho systému v Press centre ÚVSR 13 985 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 31.05.2006 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
102/2006 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Služby v oblasti technického zabezpečenia tlačových konferencií, ozvučení, tlmočení atd. 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2007 31.12.2007 SUMA - PODĽA CENNÍKA
404/2009 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Zmluva o poskytnutí služieb - 010509 - zabezpečenie techniky pri tlačových konferenciách 16 053 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.05.2009 31.12.2009
405/2009 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Dohoda o ukončení zmluvy zmluvy č. 161208 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
407/2009 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Zmluva o poskytnutí služieb - 161208 - technické zabezpečenie pri tlačových konferenciách 13 947 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.01.2009 31.12.2009
17/2007 Contest Juraj Kellyér, Bratislava, Pestovatelská 2 Zmluva č. 111207 - zmluva o poskytnutí služieb - ozvučenie a iné techniky pri tlačových konferenciách 8 298 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.12.2007 31.12.2008 ZMLUVA UKONČENÁ