Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
76/2000 Ing.Ladislav Orság - ALKOR, Trenčianska Turná, Mládežnícka 80 Zmluva o dielo 1 610 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.09.2000 06.10.2000
19/2000 Ing.Ľuboš Stankoviansky - zamestnanec ÚV SR, Bratislava 5, Gercenova 15 Zmluva o výpožičke motorového vozidla na pracovné účely 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.08.2000 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA URČITÁ, POČAS PRACOVNÉHO POMERU S ÚV SR
26/2000 Ing.Ľuboš Stankoviansky - zamestnanec ÚV SR, Bratislava 5, Gercenova 15 Zmluva o výpožičke motorového vozidla 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.02.2000 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ
38/2000 Ing.Pavol Husár - splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informač. systémoch, Bratislava, Mudroňova 17 Zmluva o výpožičke motorového vozidla na pracovné účely 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 03.01.2000 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA URČITÁ-VIĎ ZMLUVA
49/2002 Ing.Peter Turian - Ermont, Bratislava, Š.Králika 10 Zmluva o dielo 13 450 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 09.09.2002 21.12.2002
67/2003 Ing.Róbert Šimočko IDV, Poprad, Šrobárova 2613/18 Kúpna zmluva 4 423 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.09.2003 31.10.2003
21/2000 Ing.Viliam Gašparík - zamestnanec ÚV SR, Bratislava 1, Kráľovské údolie 7 Zmluva o výpožičke motorového vozidla na pracovné účely 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.09.2000
70/2006 INTERLAN a.s., Bratislava, Levočská 1 Zmluva o poskytnutí služieb - pozáručný a iný servis na informačných systémoch 18 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.01.2006 31.01.2007 ZA ŠTANDARTNÝ SERVIS
66/2007 INTERLAN a.s., Bratislava, Levočská 1 Poskytovanie nadštandartného pozáručného servisu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2007 31.12.2007
605/2009 IP Security Consulting s.r.o., Príbovce, Rakovo 96 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 2009051101 - dielo s názvom "Riešenie na archiváciu videa" 4 979 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.06.2009 24.09.2009
26/2008 Istropolotana DÁrcy, spol.s.r.o, Bratislava, Majerníkova 8 Zmluva na základe výsledkov súťaže návrhov, ktoré uskutočnil Úrad vlády SR v termíne od júna 2008 do novembra 2008 841 778 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.12.2008 31.12.2009
395/2009 Istropolotana DÁrcy, spol.s.r.o, Bratislava, Majerníkova 8 Dodatok č.1 k zmluve o úprave vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečovaní mediálneja propagačnej kampane pre Operačný program Informatizácia spoločnosti 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.02.2008
100/2006 ITC Travel s.r.o. , Bratislava, Nám. SNP 21 Zabezpečenie cestovných lístkov 215 760 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.07.2006 14.07.2007
396/2009 IURA EDITION spol.s.r.o., Banská Bystrica, Horná 21 Dodatok.č.1 k zmluve o dielo a poskytovaní užívateľských práv č.041/2002 3 581 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.12.2009 KONIEC PLATNOSTI DODATKU NEUVEDENÝ
71/2007 IVASO , Bratislava, Pri Vinohradoch 269 Zmluva o dielo - OPIS 1 660 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.01.2007
20/2002 Ján Slovinec - Briliant - Copy, Bratislava, Koceľova ul. 9 Rámcová zmluva k dodávke naplní do kancelárskych strojov 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.07.2002 31.12.2004 SUMA NEUVEDENÁ
9/2002 Ján Slovinec - Briliant - Copy, Bratislava, Koceľova ul. 9 Dodávka náplní do kancelárskych strojov 20 135 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 17.07.2002 31.12.2002
6/2003 Ján Slovinec - Briliant - Copy, Bratislava, Koceľova ul. 9 Čiastková zmluva č.2/2003 na dodanie náplní do kancelárskych strojov 47 919 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.01.2003 31.12.2003
76/2006 Ján Smolij SAVROV, Bratislava, Lotyšska 4 Zmluva o vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických výťahoch 529 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.02.2006 31.12.2006
66/2003 Ján Smolij SAVROV, Bratislava, Lotyšska 4 Zmluva o dielo 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 14.01.2003 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ, suma v cenníku