Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava
zmluvy
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Letecký Úrad SR
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
zmluvy
Letisko Piešťany, a.s.
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
Letisko Poprad-Tatry, a. s.
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Letisko Sliač, a.s.
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
zmluvy
Letové prevádzkové služby SR
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
METRO Bratislava a.s.
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010