Zmluvy za Ministerstvo hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
183/510/2010 TU v Košiciach Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-11 Eurokód 3: Navrhovanie konštrukcií s ťahanými prvkami. 1 696 1 696 MVRR SR 30.11.2010
186/510/2010 TU v Košiciach Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-6 Eurokód 3: Konštrukcie podopierajúce žeriavy. 1 900 1 900 MVRR SR 30.11.2010
206/510/2010 TU v Košiciach Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1999-1-3 Eurokód 9: Doplnkové pravidlá pre konštrukcie náchylné na únavu. 3 000 3 000 MVRR SR 30.11.2010
279/2007-3100-2030/2007 TVB, s.r.o. Zmluva o dielo 9 219 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
159/550/2010 ÚEOS - Komercia, a.s. Podmienky a predpoklady rozvoja stavebníctva na vnútornom trhu Slovenska a v kontexte s vývojom situácie na európskom trhu - úloha VaV 72 681 19 163 MHV SR 01.12.2010
62/550/2010 ÚEOS- Komercia, a.s. Návrh systému analýzy a optimalizácia nákladov verejných prác na úrovni stavebného zámeru - štúdia 33 082 22 082 MHV SR 30.09.2010
63/550/2010 ÚEOS- Komercia, a.s. Rozvoj alternatívnych foriem bývania - štúdia 26 418 26 418 MHV SR 30.11.2010
87/550/2010 ÚEOS- Komercia, a.s. Ekonomické dopady zabezpečenia bezbariérovosti budov - štúdia 22 610 22 610 MHV SR 30.11.2010
34/2008-3100-2030/2008 UPC Broadband Slovakia s.r.o., BA Zmluva o poskytovaní služby retransmisie 1 328 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky neurčito
78/550/2010 Ústav stavebníctva a architektúry SAV Podklady pre navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia snehom - úloha VaV 20 000 19 400 MHV SR 30.11.2010
217/520/2010 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o. Vyhotovenie "Katalógu technických riešení bytových stavieb" Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2009 - 12. ročník 6 217 6 217 MVRR SR 31.08.2010
332/2007-3100-1040/2007 Vaša stravovacia, s.r.o. Zmluva o zabezpečení služieb stravovania (stravné lístky) 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
463/2007-3100-2030/2007 Viera Dudášová - Gastropress, BA Zmluva o dielo - zverejňovanie odbor. prílohy od sekcie v časopise 157 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
169/2010-3100-2020/2010 VIZADA NETWORKS, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010 jednotková c.
180/510/2010 VÚD, a. s. Žilina Zabezpečenie činnosti garanta odborného pracoviska SR pre uplatňovanie a používanie EUROKODOV 3 300 3 300 MVRR SR 30.11.2010
96/510/2010 VÚD, a. s. Žilina Spolupráca s WG 3 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
229/510/2010 Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s.r.o. v Bratislave Príprava a spracovanie vedecko-technických informácií o kontrole kvality na stavbách - Výrobky 14 875 14 875 MVRR SR 30.09.2010
393/2007-3100-3220/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Rámcová dohoda na služby- výstava kat. A 156 028 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
394/2007-3100-3220/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Rámcová dohoda na služby- výstava kat. B 51 351 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
395/2007-3100-3220/2007 Výstavisko TMM, Trenčín Rámcová dohoda na služby -výstava kat. C 118 502 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>