Zmluvy za Ministerstvo hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
240/2007-3100-3220/2007 Technická univerzita, KE Zmluva o dielo 2 987 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
80/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Úrčenie optimálnych postupov energetického hodnotenia v procese ECB na národdnej úrovni SR - štúdia 14 875 13 375 MHV SR 07.12.2010
82/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Technické a technologické podmienky obnovy obvodových plášťov na báze pórobetónov - riešenie úlohy VaV 34 510 14 000 MHV SR 30.06.2012
83/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Vplyv inovatívnych postupov zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov so stanovením optimálnej technickej, enviromentálnej a ekonomickej realizovateľnosti - štúdia 34 510 18 500 MHV SR 30.09.2011
91/550/2010 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Vývoj metodiky na stanovenie súčiniteľa tepelnej roztiažnosti betónu - úloha VaV 32 963 15 000 MHV SR 30.11.2011
218/510/2010 Technický a skušobný ústav stavebný, n.o. v Bratislave Vytvorenie podmienok monitorovania vybraných údajov a vyhodnocovanie výsledkov energetickej certifikácie budov. 14 280 14 280 MVRR SR 15.12.2010
62/2008-3100-3100/2008 TOP ONE, Consulting s.r.o., BA Zmluva na poskytnutie služieb 4 190 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 20.02.2011
164/2010-3100-3220/2010 Trend Representative, s.r.o. Zmluva o dielo 3 570 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.08.2010
341/2007-3100-2030/2007 Treva, s.r..o. Zmluva o dielo 299 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
97/510/2010 TSÚ Piešťany, š.p. Spolupráca s WG2 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
100/510/2010 TSÚS, n. o. Sprístupnenie ETAG 3 448 3 448 MVRR SR 30.11.2010
102/510/2010 TSÚS, n. o. Refundácia čl. prísp. 13 780 0 MVRR SR 31.12.2010
92/510/2010 TSÚS, n. o. Spolupráca s AG - NB 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
93/510/2010 TSÚS, n. o. Spolupráca s EGDS 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
94/510/2010 TSÚS, n. o. Spolupráca s EOTA 2 660 2 660 MVRR SR 30.11.2010
98/510/2010 TSÚS, n. o. Aktualiz urč. TŠ 2 500 2 500 MVRR SR 30.11.2010
99/510/2010 TSÚS, n. o. Dopln. návrhov Opatr. 11 900 11 900 MVRR SR 30.11.2010
352/2008-3100-3220/2008 TU Košice Zmluva o dielo za 63 000,-Sk 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
353/2008-3100-3220/2008 TU Košice Zmluva o dielo za 70 000,-Sk 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
182/510/2010 TU v Košiciach Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-1-7 Eurokód 3: Všeobecné pravidlá- Pevnosť rovinných doskostenových konštrukcií priečne zaťažených 900 900 MVRR SR 30.11.2010
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>