Zmluvy za Ministerstvo hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
260/2008-3100-3330/2008 Offprint, s.r.o. Zmluva o dielo „ Výročná správa ESC za rok 2007“ 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
356/2007-3100-3220/2007 OFPRINT, s.r.o, BA Zmluva o dielo 395 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
357/2007-3100-3220/2007 OFPRINT, s.r.o, BA Zmluva o dielo 315 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
141/2010-3100-2030/2010 PERFEKT, a.s. Kúpna zmluva 30 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 11.05.2014
107/2010-3100-2030/2010 PhDr. Katarína Šípošová- KAPA, PhDr. Katarína Šípošová- KAPA Zmluva o dielo 20 400 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010
185/510/2010 prof. Ing. Eugen Chladný, PhD. Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-3-2 Eurokód 3: Veže, stožiare a komíny - Komíny 1 900 1 900 MVRR SR 30.11.2010
162/2010-3100-2030/2010 PSVP Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní servisných služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 26.05.2014 jednotková c.
163/2010-3100-2030/2010 PSVP Slovakia, spol. s.r.o. Dododa o prevádzkovaní strojov 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010 jednotková c.
150/2008-3100-2030/2008 Pyrokontrol, s.r.o Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
231/2008-3100-1021/2008 Qvadriq,, a.s., Lipt. Mikuláš Zmluva o servisnej činnosti 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
24/2008-3100-1021/2008 SecuriLas, s.r.o, Bratislava Zmluva o kontrole a servise 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 08.02.2011 jedn. cena
462/2007-3100-2030/2007 SITA Poskytovanie,Odber, Využívanie spravodajského servisu 499 800 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
77/2010-3100-3400/2010 Slov. energet. agentúra Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 16.06.2011 sadzobník
123/2010-3100-2020/2010 Slovenská informačná a marketingová spol. Licenčná zmluva- I. etapa 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
126/2010-3100-2020/2010 Slovenská informačná a marketingová spol. Licenčná zmluva- I. etapa 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
83/2010-3100-4130/2010 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o poskytnutí vysielacieho času 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
241/2007-3100-3220/2007 Slovenská ratingová agentúra, BA Zmluva o dielo 3 817 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
147/2010-3100-1020/2010 Slovenská televízia Zmluva o poskytovaní služieb 22 000 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2010
225/2007-3100-3210/2007 Slovenské centrum produktivity Zmluva o poskytnutí služby - konferencia 29 875 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
226/2007-3100-3210/2007 Slovenské centrum produktivity Zmluva o poskytnutí služby – národná cena 26 555 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>