Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Zmluva o bezplatnom servise č. 68/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 85/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 91/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 51/2008 0 0 04.12.2008 03.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 45/2008 0 0 04.12.2008 03.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 38/2008 0 0 04.12.2008 03.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o dielo na zabezpečenie kontrol, opráv a plnenia hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 0 0 23.07.2003 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 24.06.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva na bezhotovostný nákup pohonných látok na palivové karty č. 0537879/00 0 0 01.08.2009 01.08.2013
Dohoda o spolupráci 0 0 15.01.2002 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/10/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva 26070016 o vykonávaní pravidelných odborných prehliadok, skúšok a mimozáručného servisu 0 0 15.10.2007
Servisná zmluva č. 06-EPS-2007 na komplexnú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS 0 0 01.04.2007
Zmluva č. 46/12/S/2007 o poskytnutí služieb 0 0 01.01.2008 01.01.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytnutí užívacieho práva a podmienkach užívania účastníckych telefónnych staníc pripojených na digitálnu pobočkovú ustrednu 0 0 22.09.2006
Zmluva o nájme koncového telekomunikačného zariadenia - Dohoda o uznaní dlhu 0 0 01.04.2005
Zmluva o povinnom zmluvnom poistení č.8080077252 0 0 01.01.2009 31.12.2012
Dohoda o výške a uhrade telekomunikačných nákladov 0 0 21.01.2005
Zmluva o užívaní telefónnych liniek č.126/2007/ÚTR 0 0 01.12.2006
Zmluva č. 81/2008/SO 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č 13/2004/NO 0 0 01.01.2004 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Rámcová dohoda č. 94/16/2008/VO na poskytovanie služieb 0 0 10.03.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o kontrolnej činnosti EPS pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie 0 0 20.07.2010 31.12.2010 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
SErvisná zmluva č. 6.4.0904 0 0 21.12.2009 21.12.2010
Poistná zmluva č.05100000036 0 0 01.07.2007 01.07.2011
Zmluva o dielo č. 02/2005-CÚ 0 0 01.03.2005 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o skladovaní č. 1/2006 0 0 02.11.2006 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU 0 0 06.07.2010 06.07.2011 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46_41_S_2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46_42_S_2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK