Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
15-518/2010 Nová zmluva 88 980 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
16-518/210 Nová zmluva 15 200 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
17-518/2010 Nová zmluva 19 800 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
11/A-518/2010 Nová zmluva 9 300 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
18-518/2010 Nová zmluva 69 749 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
2010080052-27-CLaO-0-1078 Nová zmluva 42 275 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
20-518/2010 Nová zmluva 19 828 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
19-518/2010 Nová zmluva 2 613 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
26/2300/2010 Nová zmluva 0 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
22-518/2010 Nová zmluva 2 000 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
10/A-518/2010 Nová zmluva 4 600 0 MOSTNÝ OBVOD KOŠICE
Rámcová zmluva o akreditačných službách č. 133/2005 0 0 16.01.2006 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva na dodanie technických plynov č. 150832/1/2010 0 0 01.07.2010 30.06.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3499/2010/3 0 0 13.07.2010 30.07.2017 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o poskytovaní elektronických kurzov 0 0 01.04.2010 31.03.2011 14962/2010-1214
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb č. 7574/2009/1 0 0 18.03.2010 31.08.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb č. 7574/2009/2 0 0 18.03.2010 31.08.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/16/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/15/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/15/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/7/S/2007 0 0 28.12.2007 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva č. 46/19/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/22/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/24/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 46/23/S/2007 o poskytovaní služieb 0 0 01.01.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 50/2008 o poskytovaní služieb pre 2. časť 0 0 01.01.2009 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 78/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva č. 9568/2/2008 o poskytovaní služieb 0 0 03.11.2008 FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVOK
Zmluva o bezplatnom servise č. 103/2008 0 0 18.12.2008 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY
Zmluva o bezplatnom servise č. 93/2008 0 0 18.12.2007 17.12.2012 FINANČNÉ PROSTRIEDKY N II. POLROK 2010 PODĽA OBJEDNÁVKY