Zmluvy bez uvedenia platnosti


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Prevod podielu nehnutelností 0 0 26.10.2001 30.11.2001
Dodávka 8 ks aktívnych sieťových prvkov 3COM SuperSTACK II. Switch 3300 0 0 31.10.2001 30.11.2001
Dodávka technického programového vybavenia pre PREZENTÁCIU ANALYTICKÉ SPRACOVANIE výsledkov volieb do VUC 2001 z využitím GIS technologii 0 0 16.11.2001 31.12.2001
Kúpa xerografického papiera XEROX BUSINESS formátu A4 0 0 26.11.2001 30.11.2001
Dodávka upgrade a dvantage základného programového vybavenia Mircosoft pre pc 0 0 20.12.2001
Dodávka 100 ks odobných počítačov 0 0 29.04.2002 31.05.2002
Dodávka 8 ks digitálnych kopírovacíh zariadení 0 0 14.06.2001 14.07.2001
Dodávka 100 ks monitorov 0 0 12.07.2001 31.07.2001
Dodávka 3 ks digitalnych kopírovacích strojov 0 0 25.07.2001 25.08.2001
Získanie výskumu analýzy a automatizované spracovanie údajov pre ŠU SR 0 0 20.02.2002 31.12.2002
Zmluva na pripojenie ISDN telefonných ustrední HICOM 300 0 0 06.06.2002 30.06.2002
Vykonanie prác pri príprave a spracovaní výsledkov hlasovania vo voľbách do NR SR 0 0 12.07.2002 30.12.2002
Zabezpečenie prezentácii vysledkov Štrukutrálneho cenzu fariem 2001 0 0 29.07.2002 30.09.2002
Dodávka a montáž telefonnej ústredne na Hanulovej 5/c 0 0 15.11.2002 30.11.2002
Rekonštrukcia rozvodov vykurovania na 3.posch. a 8. poschodí v budove na Miletičovej 3 0 0 31.07.2002 30.09.2002
Dodávka a inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete a projektová príprava rozšírenia fyzickej vrstvy počítačvej siete 0 0 28.08.2002 30.09.2002
Príprava a spracovanie výsedkov hlasovania vo volbých do orgánov samosprávy obcí 0 0 31.10.2002 10.01.2003
Spracovanie údajov o dochádzke do zamestnania, škôl a učenia z výsledkov SODB 2001 0 0 22.04.2002 30.11.2002
Riešenie úlohy štátnej objednávky výskumu a vývoja "Vývoj modelov pre štatistické makroekonomické analýzy a prognózy vývoja ekonomiky SR" 0 0 13.11.2002 30.11.2005
Rekonštrukcia rozvodne NN budovy Miletičova 3 0 0 29.11.2002 31.01.2003
Poskytovanie komplexných služieb antivírovej ochrany 0 0 05.12.2002 31.12.2004
Získanie výskumu analýzy a analytické spracovanie udajov pre ŠÚ SR 0 0 06.12.2002 31.12.2003
Dodávka a montáž systému telefonovania medzi pracoviskami ŠÚ SR prostredníctvom dátových sieti 0 0 12.12.2002 31.03.2003
Spracovanie a realizácia prezentačného systému vysledkov SODB 2001 0 0 22.04.2002 30.11.2002
Dodávka 84 ks ISDN HUB- ROUTER DRYTEK VIGOR 2000 0 0 12.08.2002 13.08.2002
Predaj prevádzovej budovy 0 0 12.08.2002 31.12.2002
Nákup spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov OCÉ 3165 0 0 02.09.2002 30.09.2002
Kúpa xerografickéh papiera 0 0 13.09.2002 30.09.2002
Nákup náplní do tlačiarní k pc 0 0 13.09.2002 30.09.2002
Nákup 2 ks digitálnych kopírovacích strojov a 1 ks digitálneho multifunkčného plnofarebného systému 0 0 21.11.2002 15.12.2002