Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6/100/2007/UKSUP/BA/2007 RAGT Czech s.r.o., Branišovice 1, Branišovice 1 pekarské skúšky pšenice zimnej 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.02.2007
494/2007 S & T Slovakia, s.r.o., Apollo Business Center, Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava Kúpna zmluva. Ultrasonografický prístroj pre potreby Novorodeneckého oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - pracovisko Ružinov 75 910 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27.12.2007 21.02.2008 prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 SKK
0172/2007 Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS, Bratislava, Karadžičová 57 Zmluva o dielo 16 590 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 20.03.2007 20.04.2007
423/2008 STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Medveďovská 3103, 930 05 Gabčíkovo Zmluva o dielo. Stavebné úpravy pre vybudovanie JIS, klinika pneumológie a ftizeológie, 3. poschodie pavilón D pracoviska Nemocnica Ružinov 236 356 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 06.10.2008 06.01.2009
439/2008 STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o., Medveďovská 3103, 930 05 Gabčíkovo Zmluva o dielo. Komplexná oprava JIS neurologickej kliniky 264 648 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 20.10.2008 20.12.2008
4600000256 ŠEVT, a.s. Kúpna zmluva na dodávanie kancelárskych potrieb 215 240 0 MF SR 14.12.2006 31.12.2008
75/2009 Unipharma Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Dodávka liekov z ATC skupiny L – Antineoplastiká a imunomodulátory. Rámcová dohoda 241 410 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 15.02.2010 14.06.2010 V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 01141-VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 40 z 3.3.2009 bola zverejnená konečná hodnota zákazky - pre túto rámcovú dohodu 241410,- eur bez DPH. UNB zverejnila vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody za prvú 1/2 času platnosti rámcovej dohody. UNB v súčasnosti spracováva údaje na zverejenie vo VVO za štvrťročné plneniach za druhú 1/2 platnosti rámcovej dohody. Následne po ich zverejnení bude možné vyčísliť náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH. Tento do tabuľky doplníme.
74/2009 Unipharma Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Dodávka liekov z ATC skupiny L – Antineoplastiká a imunomodulátory. Rámcová dohoda 116 682 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 15.02.2010 14.06.2010 V oznámení o výsledku verejného obstarávania č. 01141-VST z vestníka verejného obstarávania (ďalej len "VVO") č. 40 z 3.3.2009 bola zverejnená konečná hodnota zákazky - pre túto rámcovú dohodu 116682,- eur bez DPH. UNB zverejnila vo VVO hodnotu uskutočneného štvrťročného plnenia na základe rámcovej dohody za prvú 1/2 času platnosti rámcovej dohody. UNB v súčasnosti spracováva údaje na zverejenie vo VVO za štvrťročné plneniach za druhú 1/2 platnosti rámcovej dohody. Následne po ich zverejnení bude možné vyčísliť náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH. Tento do tabuľky doplníme.
306/06/2006 .A.S.A. Slovensko s.r.o. Zneškodnenie odpadu 33 000 0 KRPZ BB 31.12.2007
3/DM/2008 1.BEAMI, s.r.o., Černyševského 9, Bratislava Výroba a dodávka nábytku 16 228 0 IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 21.07.2008 31.12.2008
02/2008 2 Help s r.o. Zmluva o dielo na stavbu "Úprava priestorov pre laboratórium laserovej mikroskopie a spektroskopie - 1. etapa" 15 186 0 Medzinárodné laserové centrum 05.12.2008 18.12.2008
01/2009 2 Help s r.o. Zmluva o dielo na stavbu "Stavebné úpravy na vytvorenie špecializovaných laboratórii na FEI STU Bratislava" 16 595 0 Medzinárodné laserové centrum 30.04.2009 22.05.2009
75/2008 2D, s. r. o. Kúpna zmluva 6 639 0 SĽUK 25.11.2008 31.12.2008
KZ 2/2008 2U spol. s r.o., Bratislava, Martinengova 1 Dodávka interiérových stojanov a vlajok pre zabezpečenie projektu "Certifikát ECDL pre kataster nehnuteľností Trnava" 1 266 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
11226009 3D spol. s r.o., Lombardiniho 22/A, 831 03 Bratislava Kúpna zmluva - Automat na overovanie analyzátorov alkoholu v dychu a vybudovanie rozvodov plynov 134 670 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 12.10.2009 31.12.2010 Suma je uvedená v €.
13/2009 3E International s. r.o., Zvolen 960 01, Na Štepnici 5 Zmluva o poskytovaní služieb a vykonaní prác 1 680 0 Národné športové centrum, Bratislava, Trnavská cesta 39 12.01.2009 31.12.2009 Služby poskytnuté pre prípravu bezpečnostného projektu organizácie v súlade s platným právnym poriadkom SR.
SK0301/08/2008 3ec_nsf Zmluva o recertifikácii 3 476 0 NSM 31.12.2008
I_SK0301/08/2008 3EC-NSF International vykonanie recertifikačného auditu a dozorných auditov 3 318 0 NSM 31.12.2008
ObU-BB č.2009/1305/SZ/2009 3S POWER, s.r.o. Pravidelný profylaktický servis náhr.zdroja 2 783 0 ObU-BB 21.07.2014
316/2010(2009)-240-Z/2009 3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog, Boldog 145 ,,Inžinierska činnosť budova MP SR Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky a Senný trh 4, 945 01 Komárno" 65 724 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.08.2009 03.11.2009
81/2009-200-Z/2009 3S-PROJEKT, s.r.o., Boldog, Boldog 145 ,,Inžinierska činnosť budova MP SR Dopravná 14, 934 01 Levice" 66 759 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.08.2009 24.11.2009
37/2009 3S.sk, spol. s.r.o. Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. V znení neskorších zmien a doplnení 46 648 0 LÚ SR 09.12.2009 31.12.2009 -
314/2008-3100-4100/2008 4 company, a.s Zmluva o dielo 35 353 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 02.12.2008
27/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Zmluva o dielo 279 339 0 Slovenská národná knižnica 14.04.2008 30.03.2009
28/2008/SaP 4 Digital Books - ASSY, Švajčiarsko Zmluva o dielo 258 230 0 Slovenská národná knižnica 14.04.2008 30.03.2009
ORHZ-36-10/2009/2009 4A Projektový ateliér, Svätoplukova 1, Nové Zámky PD rekonštrukcia HS Nové Zámky 36 314 0 KRHZ-NR
31/2007 4company, a.s., Bratislava Kúpna zmluva 62 532 0 ASFEU 22.10.2007 15.12.2007
KRP-92-4/EO-OBST-2008/2008 5P-Meduna V.,Partizánske OOPZ Partizánske-rek.objektu(proj.dok.) 4 883 0 KRPZ-TN 05.10.2009
020/001/2007 7P, s.r.o., Vranov nad Topľou, Herlianska 1009 Školenie z programov excel, world a prostriedkov internetovej komunikácie 4 500 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 18.12.2006 31.03.2007 Evidenčné číslo zmluvy: 1/2006; Sumu nie je možné presne stanoviť
1/20/2006/2006 7P, s.r.o., Vranov nad Topľou, Herlianska 1009 Prípravne školenie pracovníkov k vykonaniu skúšok European Computer Driving Licence 1 593 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 18.12.2006 31.03.2007
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>